Nova DXCC Z6

Od 21.01.2018. Kosovo se priznaje kao nova DXCC. Mikrofone ( tastere ) u ruke i odradite novu DXCC. Trenutno je aktivna Z60A, ali će se i domaćini potruditi da ih odradite

Zvone 9a2vx